Cai M. Woel til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lyngby. 16. september 1937

hele Deres Forfatterskab

WOEL
/ Cai M. Woel
Forfatter
Pressesekretær ved Charlottenborg-Udstillingen

Fort Allé 8, Lyngby den 16-9-1937

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg takker Dem meget for Deres venlige Brev1. Jeg har i de sidste Maaneder levet i en overordentlig nær Forbindelse med Dem, idet det lille Skrift, jeg sendte Dem, var Indledningskapitlet til et stort Arbejde om hele Deres Forfatterskab2. Jeg har siden Jul gravet mig dybere og dybere ind i Deres lange Bogrække og har til Dato skrevet 170 maskinskrevne Sider (svarer til ca. 250 Tryksider med 35 Linier paa Siden) og er nu kommet kommet forbi "Lykkeper".

Naar jeg netop fortæller Dem det idag, skyldes det, at jeg nu i en Maanedstid har bakset med "Lykke-Per" og endelig i Dag er blevet færdig med min Omtale af Værket – den fylder 60 Sider.

Jeg begynder med Begyndelsen, behandler hvert Arbejde for sig og forsøger Placering og Form og Modstilling. Desuden bringer jeg en Del baade biografiske og bibliografiske Oplysninger.

Jeg forventer at blive færdig inden Jul.

Jeg haaber ikke, denne Meddelelse vil bekomme Dem alt for ilde.

Jeg forbliver med venlig Hilsen
Deres hengivne
Cai M. Woel

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Cai M. Woel: Henrik Pontoppidan I-II (1945). tilbage