Gustav Wied til Henrik Pontoppidan
23. oktober 1910

et udmærket Menneske

Kære Henrik Pontoppidan!

Bemeldte Dame1 er et udmærket, dygtigt og paalideligt Menneske, eller rettere Fruentimmer. Men stundom bliver hun forrykt og maa da undskyldes.

Ejheller jeg har i Maaneder hørt fra hende og mine Henvendelser er forblevet ubesvarede.

Men saa faar jeg for en fjorten Dage siden et kvidrende Brev fra hende dateret: Berlin-Charlottenburg, Niebuhrstrasse 64.

Om hun stadig er ved fuld 2 Besindelse, ved jeg naturligvis ikke – men jeg synes dog, at De skulde forsøge at dundre til hende.

Tør jeg minde Dem om, at De har lovet ved Lejlighed at besøge mig her i Roskilde? Vi kan da alle gaa paa Kirkegaard sammen.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Gustav Wied

23-10-10.

 
[1] Bemeldte Dame: Oversætterinden Frk. Anders, se forrige brev fra Wied. tilbage