Gustav Wied til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kastellet, Roskilde. 29. juli 1910

Trist, hvis hun er kogt over

Gustav Wied
Kastellet
Roskilde
[29.7.1910]

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for udvist Agtelse. –

Hvad Frk. Anders angaar befinder jeg mig omtrent i samme Situation som De.

For en Maaned el. halvanden siden skrev jeg til hende under Adr.: Victoria Luise Platz 8 II Berlin W.

Men jeg har endnu intet Svar faaet.

Pigen er nemlig desværre noget forrykt til Tider og flygter 2 da et eller andet skummelt Sted hen, hvor hun sidder og koger, indtil hun atter faar Hjernen normal.

Maaske har hun et saadant Anfald for Tiden.

Jeg har skrevet til min Forlægger. Men han ved heller ikke noget om hende.

Trist, hvis hun er kogt over, thi hun er et meget dygtigt Menneske og en udmærket Oversætterinde.

Jeg synes, De skulde prøve at skrive efter den opgivne Adr. –

Næste Gang, vi kører paa Kirkegaard sammen, skal jeg fortælle Dem vidunderlige Ting fra Skydebanen!

Deres hengivne
Gustav Wied

29 - 7 - 10