Verner Voldby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bagsværd Kostskole. 30. april 1932

imødekommende

Bagsværd Kostskole
30 April 1932.

Herr Forfatter, Dr.phil. h.c. Henrik Pontoppidan.

Mange Tak for Deres elskværdige og imødekommende Brev1.

Hvis det passer Dem, kunde jeg maaske engang i Løbet af Maj Maaned komme til Dem og aflevere Bogen. Jeg behøver den jo ikke tilbage med det samme.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Verner Voldby

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage