Fredrik Vetterlund til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stockholm. 19. oktober 1918

ett syndikat

[trykt:] AFTONBLADET [trykt og udfyldt:] Stockholm, den 19 okt. 1918

Herr Henrik Pontoppidan

Aftonbladet, Morgenbladet i Kristiania, Nationaltidende i Kbhvn, Göteborgs Morgonpost samt det finske Huvudstadsbladet ha bildat ett syndikat för – i vissa avseenden – gemensamt arbete, och ha beslut at vända sig till bekanta europeiska författare med anhållan om bidrag till den gemensamt. Man har tänkt sig exempelvis Anatole France, Shaw, Wells, 2 Rolland, Rathenau, m.fl. Hermed vänder jag mig til Eder med en förfrågan, hurvida Ni tid efter annan√ ville sända några artiklar – eller någon novell – som skulle införas i dessa tidningar.

Med utmärkt högaktning
Fredrik Vetterlund