Th. C. Thors til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Adolphsensgade 31. 26. februar 1925

noget af det ejendommeligste

Adolphsensgade1 314 Str.
26.2.25

Hr Forfatter Henrik Pontoppidan.

Jeg har nu læst "Den gamle Adam" og maa indrømme, at dette Værk sammen med "Det store Spøgelse" og "Ane-Mette" i og for sig vilde være en fortræffelig Repræsentation for noget af det ejendommeligste i Deres Forfatterskab; men alligevel staar det for mig, at "Den gamle Adam" ikke godt lader sig anvende til Læsning i Skolen. Jeg selv vilde ikke holde af at skulle eksaminere i dette Værk i en Klasse, der baade rummer mandlige og kvindelige Elever. Jeg har raadført mig med forskellige Kolleger, og de har alle uden Undtagelse ment, at hvor udmærket "Den gamle Adam" end er, til Skolebrug var "Nattevagt" absolut at foretrække. Vi vil i Dansklærerforeningen derfor meget gerne benytte os af Deres meget venlige Tilladelse til at udgive denne Fortælling sammen med "Ilum Galgebakke" (eventuelt ogsaa "Den første Gendarm").

Med oprigtig Tak for al Elskværdighed, specielt den overmaade interessante Samtale forleden.

Deres ærbødige og hengivne
Th. C. Thors

 
[1] Adolphsensgade: navnet ændret 1925 til Taasingegade. tilbage