Børge Thorlacius Ussing til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fjerritslev. Juni 1913 (omtrentlig datering)

mine syndige Skrivelyster

Fjerritslev Realskole [juni 19131]

Hr. Forfatter H. Pontoppidan!

Deres venlige Brev2 modtaget bestemte jeg mig straks til at sende Dem et Ekspl. af omtalte Opus. Jeg formoder nemlig, at De endda ret vanskeligt finder den. Størsteparten er købt af en Herre i Kbhv, der lod den indbinde og afsætte som Læsepakkebog. Resten købte en Mellemhandler paa Frederiksberg, og Forlaget ejer ikke eet Eksempl. Jeg vil ønske, den ikke maa volde Dem alt for megen Skuffelse. Stundom har jeg tænkt, at den sammenarbejdet noget kunde blive til en mere læselig 2 Bog, men det sker næppe, før jeg naar til at kunne faa Bøger ud, der kan bære Trykningsudgifterne, følgelig næppe nogen Sinde. Kuriøst nok traf jeg nyligt√ helt ved et Tilfælde paa en Anmeldelse, der er gaaet igennem den Bergske Presse, en forstaaende og smuk Anmeldelse, skrevet af en Mand, der nu igen har givet "Ragna Sparre" en Anmeldelse, om hvilken min Forlægger med et lille Suk skrev: "den er da endelig forstaaende og rigtig set".

Men jeg har andet paa Hjerte end Snakken om mit eget. Jeg vil sende Dem en Tak for den Interesse og Velvilje, der møder mig mellem Linierne 3 i Deres Brev. Jeg er virkelig, – Dem ganske ukendt, – saa at sige brudt ind hos Dem med min "R. S.", og at jeg saa føler mig næsten flov over, at De har tænkt paa at sætte Dem i personlig Forbindelse med mig, er naturligt. Men skulde det ske en anden Gang, at det kunde passe med Aalborg, saa smutter jeg nemt derud. Dog er denne Tid, Eksamenstiden, ret uberegnelig. Det kunde jo ogsaa ske, at jeg muligen kom til Aarhus i Ferier. Men indtil et personligt Møde bedes De være forvisset om, at Deres Breve har været mig noget af en Opmuntring til 4 ikke at forsage for Tid og Evighed "mine syndige Skrivelyster".

Med venlig Hilsen

Deres forb
B. Thorlacius Ussing

 
[1] jf. realskolens eksamenstid. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage