Else Thomsen f. Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Bispebjerg Hospital, København. 10. marts 1931

meget syg i en hel Uge

Bispebjærg Hospital
10-3-1 Kbhvn. L.
[tilskrevet (af KB?):] 1931

Fru D. Lea.

Min Far, Henrik Pontoppidan, har bedt mig sende Dem et Par Ord, for at fortælle Dem, at der desværre er overgaaet ham den Ulykke, at han i dette glatte Sneføre er faldet og har brækket sin ene Hofte; der venter ham et Sygeleje paa mange Maaneder, og det er altsaa Grunden til at De foreløbig ikke maa vente Svar paa Deres sidste Brev. Far har været meget syg i en hel Uge, men nu gaar det meget bedre og Temperaturen er omtrent normal; men saa langt et Sygeleje for en 2 Mand i Far's Alder er jo ingen Spøg, men som sagt, Tilstanden er nu helt god, og jeg haaber alt skal blive godt igen, det er godt, det er Sommeren vi gaar imøde.

Med de venligste Hilsner, ogsaa fra Far

Deres hengivne
Else Thomsen
f. Pontoppidan