Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Borgergade 134,1, København. 24. december 1938

saa lidet til Gengæld

Julen 1938
Borgergade 1341

Kære Henrik Pontoppidan.

Modtag fra os alle en hjærtelig Julehilsen med Ønsket om, at det nye Aar maa bevare Deres Sundhed og Kræfter til Glæde for alle Deres Venner.

Tak for sidst og den hyggelige 2 Spadseretur. Og Tak for det trofaste Venskab og for alt det, De har været for mig nu gennem 30 Aar. Og saa lidet jeg har kunnet være til Gengæld.

Deres Ven
Harry Søiberg