Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 23. december 1924

den symbolske Juletid

Gl. Skagen 23/12 - 1924

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for den hyggelige Aften forleden ude hos Dem; det er altid en Oplevelse for mig hver Gang jeg er sammen med Dem og Deres Frue; naar jeg ser bort fra mine Børn og min Hustru og min gamle Mor (76 Aar) er der ingen Mennesker paa Jorden, som jeg holder mere af! og føler mig mere knyttet til! Og ingen levende Sjæl beundrer jeg højere end Dem, Pontoppidan!!!

Nu er jeg altsaa hjemme midt i Børnenes Julefeber – de er hel hvileløse af Spænding og Længsel, de kan ikke være ude og de kan ikke være inde, og kommer ustandselig med Spørgsmaal og Glædesudbrud! Jeg maa nok forsøge at adsprede dem lidt, at ikke Kræfterne skal være opbrugte, inden Festen begynder!

Jeg kom hjem i Aftes og skynder mig nu til Morgen at skrive disse Ord i Haab om at vore hjærtelige Julehilsner maa naa frem til Dem i rette Tid! Lene og jeg ønsker Dem begge en rigtig hyggelig og glad Juletid! Vi vil begge tænke paa Dem mange Gange!!!

De husker nok min forhaabningsfulde Stemning angaaende mit Forlagsvrøvl – jeg befandt mig 2 paa Højderne – men jeg blev ikke styrtet helt ned fra Toppen af Rundetaarn, man nøjedes med at smide mig ud af en af Gluggerne halvvejs oppe –

Jeg blev tvunget til at modtage 1000 Kr. og udlevere mine Fordringer paa 5000 Kr + Retten til første Oplag af 3 af mine Bøger. I Stedet for Sejer blev det Nederlag og Udplyndring –

Men i den skønne symbolske Juletid skal man ikke ærgre sig og tænke paa den Slags Ting!

Glædelig Jul! og mange hjærtelige Hilsner fra

Deres hengivne
Harry Søiberg