Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. december 1914

jeg har forarget alt

København d. 13/12 - 1914.

Kære Hrr. Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres anerkendende Ord! Atter har De skænket mig en stor Dag! Hvad man ofte maa høre om sit Arbejde, kan fylde en med Lede og Afsky! Denne Gang har jeg forarget alt, hvad "hellig" er i dette Land, "moderat" og "gruntvigiansk"! Uh, hvor er der lavloftet i store Lag af vort Folk!

Jeg føler mere og mere Trang til at hvæsse mine Vaaben og springe ind i Striden! Mon der noget Sted findes flere Banditter end i dette Land! –

I Sommer læste min Kone1 og jeg "Storeholt". Jeg ser allerede en ny monumental Skikkelse rejse sig i vor Litteratur! og det en Skikkelse 2 omfattende som Lykke Per og fuldt ud jævnbyrdig med Jacobe! Da vi havde læst Bogen, vilde jeg ha skrevet til Dem, naar jeg ikke gjorde det, skyldes det en Slags Beskedenhed!

Jeg kom her til Byen igaar og rejser den 23de til Norge for at holde Jul der med min Kone og hendes Familie! Det vilde glæde mig meget om jeg en Dag maatte tage ud til Snekkersten for at hilse paa Dem! Jeg haaber De faar Sygdommen ud af Huset inden Jul!

Angaaende Verdenskrigen kunde jeg godt ønske Danmark en lille Revselse2 og en Vaabensejer!

Hjærtelig Hilsen!
Deres hengivne
Harry Søiberg

Adr: Gyldendals Forlag!

 
[1] min Kone: Søiberg var blevet gift 2. gang 23.10.1913 i Frogner med assistent i finansdepartementet Helene Jenny Fredrikke Storm, f. 3.6.1882. tilbage
[2] Revselse: kan også læses: Renselse. tilbage