Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
19. november 1917

P.A. Norstedt & Søner

19/11 17

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi tillader os herved at sende Dem en Kopi af et Brev1, som vi i Dag har faaet fra Aktiebolaget P.A. Norstedt & Søner.

Ærbødigst
sign. Sofus Smith

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage