Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
14. august 1917

nu færdigtrykt

[14.8.17]

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Under Hr. Gardes Fraværelse skal vi meddele Dem, at "De Dødes Rige" nu er færdigtrykt med Undtagelse af de to Binds Slutningsark. Trykkeriet har samtidig hermed afsendt et Eksemplar af alle de rentrykte Ark til Brug for Oversætterinden.

Det er Tanken at foretage Udsendelsen af den nye Udgave i første Halvdel af September.

Ærbødigst
S. S.