Johan Skjoldborg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Løgstør. 23. juli 1927

beundret og elsket

Løgstør 23 Juli
1927

Kære Henrik Pontoppidan.

Jeg føler Trang til at sende Dem min Hilsen, Hyldest og Tak.

Ikke alene fordi Deres Digtnings Indhold har frisket mig igennem og dens klare, faste, skønne Form har været mig til Mønster, men jeg takker Dem tillige af Dybet for den Venlighed, ja Hjertelighed, hvormed De i sin Tid, da jeg begyndte, kom mig i Møde og hjalp mig til Rette. Det kan jeg aldrig glemme Dem.

Saaledes lever Deres Navn, kære Pontoppidan, beundret og elsket i mit Sind, hvad jeg dog synes De paa denne Dag skal vide fast og bestemt, selv om De maaske nok har en Fornemmelse deraf i Forvejen.

Med Lykønskning og de bedste Hilsener

Deres hengivne
Johan Skjoldborg