Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 29. september 1916

jeg er ikke overlegen

Fredensborg 29-9-16

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Naar jeg ser tilbage over den forløbne – temmelig graa – Sommer, staar Deres kærkomne Besøg som Lyspunkter i den – og inden vi i Dag forlader dette landlige Opholdssted, føler jeg Trang til 2 at sige Tak for dem!

Deres elskværdige Brev igaar glædede os bægge. Den Sporvognskørsel, som fører til Deres Hjem, tror jeg næppe, nogen vilde finde for lang at trodse – men min Søster tager desværre aldrig ud. Det er et Hensyn, hun maa tage til sit skrøbelige Helbred. Hun paaskønner lige meget 3 den venlige Tanke, der ogsaa omfattede hende. – –

Tak for det, De skrev om mine Bøger! Det varmede mit Hjærte! Jeg maatte le af Deres "undertiden til Overflod". Ja, Begrænsning er en større Kunst. Jeg har søgt at lægge mig efter den hvad Bøgernes Længde angaar; men i Forhold til selve Stoffet er Maadeholdet 4 vanskeligere – og det er rimeligt at jeg mangler det, thi jeg er ikke overlegen.

Hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Hustru fra

Deres hengivne
I.M. Sick