Gudmund Schütte til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Eskjær, Jebjerg. 3. februar 1937

Eskjær, Jebjerg. 3.2.37.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Ifærd med at udarbejde sprogligt Skøn over forskellige Forfattere har jeg gennemgaaet Vilh. Andersens Afsnit om Dem m.m. Hos Vilh. Andersen drukner man jo i Stof, men naar jeg udpiller karakteristiske Prøver deraf og forbinder dem med Genforeningsdigtet, med det beske "Hyldestkvad" til Georg Brandes, og med de af Sv. Gundel citerede Ytringer1 fra Erindringerne (om Brandesianismen som Damekonfektion fra iforfjor solgt i Lemvig, om Konkylierne paa vore Bedsteforældres Chiffonièrer osv.), saa forener det sig altsammen til et Hele, som jeg ikke kan andet end glædes ved og føle Respekt for. Dette vilde jeg, mens Tid er, 2 sige Dem i ganske jævne Ord. Jeg vedlægger et lille jysk Digt2, jeg nylig havde i de lokale Blade. ("Warmel" = Vadmel).

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Gudm. Schütte

 
[1] Ytringer: muligvis i Sven Gundel: Dansk Digtning fra Halvfjerdserne til Nutiden, Naturalismens Historie i Omrids (1933). tilbage
[2] Digt: "Jyskens Pris", digt på sallingbomål; avisudklip vedlagt brevet. tilbage