Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 9. marts 1932

nordisk antologi

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Malmö
Redaktionen
Malmö den 9-III-32.

Vördade och avhållne Herr Doktor!

För längesedan skulle jag tagit Doktorns vänliga löfte att få besöka Doktorn i anspråk, men jag hindrats av sjukdom. Hela hösten låg jag i blödande magsår och var nära döden. Först nu är jag fullt återställd och kan åter gripa fatt vid de planer, vilka ohälsan avbröto. Det är närmast med anledning av dessa jag nu skriver. Saken är denna:

För att få ett effektivt nordiskt samarbete till stånd, vilket skulle beröra folken i deras helhet, vill jag söka få fram en slags nordisk antologi, ett skandinaviskt standardverk, i vilket tre av de fem nordiska ländernas mest prominente personer skulle medarbeta. Var och en skulle bidraga med ett minne ur sitt liv (eller något liknande; valet skulle vara fritt) på cirka ett ark. Första delen skulle omfatta skönlitterära författare. Andra ex.√ politici, tredje utövande konstnärer, fjärde vetenskapsmän etc. etc. Böckerna, en om året, skulle utkomma på fyra förlag. Genom ett dylikt verk skulle interesset i samtliga länder kunna stimuleras för respektive länders kulturpersonligheter√ Vad författare-arvoden 2 skulle belöpa sig till kan jag ej säga förän jag, efter att ha fått medarbetarstaben klar, kan vända mig till fyra förläggare. Men jag skulle gisna på en 300 kr. En viss procent på verkets inkomst skulle av förläggarna årligen ges till föreningen Nordens verksamhet ex. 5% av brutto.

Första bandet hade jag hoppats skulle få följande medarbetarstab: Doktorn själv, Jörgensen, Joh. V. Jensen, Heidenstam, Lagerlöf, Engström1, Undset, Hamsun, Duun2, Gripenberg3, Simon[?] Hammer4, Kamban5, Gudmunsson6 och Gunnarsson7. –

Nu reser jag till Köpenhamn idag på f.m. och stannar över natt för att ordna med de danska författarna. Om det inte vore alltför olägligt, ville jag bra gärna få göra Doktorn ett kort besök i morgon förmiddag för att närmare diskutera saken och inhämta Doktorns mening?! Går jag förgäves, betyder det intet.

I förhoppning om ett sammanträffande ber jag om mina hjärtliga hälsningar.

Doktorns vördsamt tillgivne
Harald Schiller.

 
[1] Engström: Albert Engström (1869-1940) svensk forfatter og tegner. tilbage
[2] Duun: Olav Duun (1876-1939), norsk (nynorsk) forfatter. tilbage
[3] Gripenberg: formentlig Bertel Gripenberg (1878-1947), finlandssvensk forfatter. tilbage
[4] Hammer: muligvis Simon Christian Hammer (1866-1932), norsk forfatter og journalist. tilbage
[5] Kamban: Guðmundur Kamban (1888-1945), islandsk-dansk forfatter og sceneinstruktør. tilbage
[6] Gudmunsson: muligvis en fejlskrivning for Guðjónsson. Dette kunne passe på Halldór Laxness (født Guðjónsson) (1902-98) der allerede i 1932 var en kendt islandsk forfatter. tilbage
[7] Gunnarsson: Gunnar Gunnarsson (1889-1975), islandsk forfatter der skrev mest på dansk. tilbage