Sophus Schandorph til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lyngby. 1. maj 1899

Tak for Lykke-Per

Lyngby 1. Maj 99.1

Kære Ven!

Af fuldt og oprigtigt Hjærte Tak for sidste Levering2 af Lykke-Per. Efter min Mening er der ikke skrevet en bedre dansk Roman i hele vor Literatur. Disse Jøder er aldeles fortrinlige. Jeg synes, jeg kender dem allesammen. Hvor kan man skrive saa godt om Jøder, 2 naar man ikke selv er omskaaren? Hele Stemningen og Atmosfæren i den Villa er taget med forbavsende Sikkerhed.

Et lille Mesterstykke er den Samtale mellem Pers Broder og Jakobe –

Min Kone har endnu Nydelsen til gode. Hun er svær skral og holder sig kun oppe ved en utrolig Energi. Jeg selv er fuld af Rheumatisme og er "farlig utuskeagtig om Morgenen". Hvorledes staar det nu med Din Frue?

Din gamle Ven og Beundrer
Schandorph

 
[1] med kuvert adresseret til "Digteren / Hr. Henrik Pontoppidan / 6. Bakkegaardsallé / København / F. (V.?)" tilbage
[2] Levering: Lykke-Per. Hans Kærlighed, der udkom i april 1899. tilbage