Paul V. Rubow til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Serridslevvej 8, København. 1. januar 1934

Romerrejsen som forudsættes i "Nattevagt"

Serridslevvej 8II
Ø
d. 1. Jan. 1934

Højstærede,

Tør jeg tage mig den Frihed ærbødigst at forespørge, om Digteren Henrik Pontoppidan vilde tilstille mig de allernødvendigste Oplysninger angaaende den Romerrejse, som forudsættes i "Nattevagt". Jeg har paataget mig, over for Redaktionen af et større Værk1 om Rom og Danmark at behandle den litterære Del, og dèr kan Hr. Pontoppidan ikke savnes.

I Ærbødighed
Paul V. Rubow

 
[1] Værk: Rom og Danmark gennem Tiderne, bind I-III, 1937. Rubows bidrag var tre kapitler i bind II. tilbage