Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Norgesmindevej 16. 7. december 1931

beundrede Skindvest

7.XII.1931
Norgesmindevej 16
Hellerup

Kjære Ven.

Da Du forleden Dag beundrede min Skindvest, glemte jeg tankeløs i Øjeblikket, at jeg ejer to, idet jeg, før min Svigerfader forærede mig den ene, selv havde kjøbt een. Jeg overlod den første til min Hustru, men hun brugte den kun nogle faa Gange og i de sidste Aar slet ikke mere. Jeg sender nu denne til Dig, og synes Du om den og kan bruge den, var det udmærket, om Du vilde beholde den.

Naar jeg ikke selv bringer den, er Aarsagen den, at jeg er bleven meget stærkt forkjølet i det modbydelige Vejr og ikke tør gaa ud.

Med venlig Hilsen ogsaa fra min Hustru

Din hengivne
Johan Rohde