Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 3. december 1914

Din Hustru til nogen Opmuntring

3.XII.1914
Ny Vestergade 13
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Jeg er nu endelig vendt hjem efter et langt Jyllandsophold – min Familie tog hertil en Maaneds Tid før mig – og jeg hører nu desværre fra flere Sider, at det slet ikke staar godt til hos Eder. Det har gjort os meget ondt, og jeg vilde nu blot spørge Dig, om det kunde være Din Hustru til nogen Opmuntring, om vi aflagde Eder et Besøg. Men jeg véd jo ikke, hvor daarlig hun er, maaske taaler hun det slet ikke. – Vi sender Eder 2 naturligvis de bedste Ønsker om en god og snarlig Bedring

Eders hengivne
Johan Rohde