Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 22. december 1934

den Godhed De har vist mig

Fuglebakken ved Birkerød 22 Dec. 34.

Kære Henrik Pontoppidan!

Mine sidste År har, i al Stilhed, været en temmelig hård Sejlads, jeg selv som Følge deraf uartigt tavs til alle Sider – også mod Dem. Jeg har endog vist kun i Tankerne takket Dem for en Hilsen fra Deres Fart forbi Ondløse og gennem Stege, skønt 2 den både rørte og glædede mig. De Blomster, jeg lagde ved Deres Gravsted i Rørvig, kunde De jo ikke se; ialtfald ikke se, at de var fra mig. Først bagefter hørte jeg, at De selv havde været der. Nu skriver jeg disse Linjer for at sige Dem, at når heller ikke De ser mig, er det, fordi jeg er bundet til min Båd; ikke fordi jeg har glemt Dem eller den Godhed De har vist mig. Jeg glemmer aldrig, og mindst en Mand, der har betydet så meget for mig som De. [fortsat nedad i venstre margin:] Med alle gode Ønsker for Jul og Nytår er jeg

Deres hengivne
Valdemar Rørdam.