Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 3. januar 1933

3 voxne Børn arbejdsløse

3/I 33. "Fuglebakken" ved Birkerød

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres venlige Nytårshilsen. Jeg gengælder den, rørt, og skamfuld over min egen Tavshed. Med 3 voxne Børn arbejdsløse hjemme, har jeg imidlertid måttet bruge mit Privilegium at kunne give mig selv Arbejde, når 2 ikke andre gør det – for at holde ialtfald den Samvittighed i Orden. Og så har Børnebørnene for os, som formodentlig for Dem, virkelig været Julelys nu og da. Et af Deres har jo endog tændt Brudelys. Gid vi måtte få den Glæde at se Dem her engang igen! Ønsket er ubeskedent, men vi nærer det begge – hvis De engang undervejs … [fortsat nedad i venstre margin:] sådan siger min Kone, og sådan siger

Deres hengivne
Valdemar Rørdam.