Valdemar Rørdam til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fuglebakken, Birkerød. 7. december 1922

Sangen er sunget

Fuglebakken, Birkerød, 7/12 22.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak til Dem og Deres Frue for Besøget hos Dem forleden, og for den pragtfulde Buket til Festen iforgårs. Mærkeligt nok står den med al sin Pragt frisk endnu. Men allermest Tak for Samtalen forleden og for det Brev1 der fulgte Blomsterne. De skulde nødigt tale om Ravneskrål til en Sangens Mester. Vilde De, sang De alle os andre sønder og sammen. Men for den, som har Øren at høre med, behøver De 2 ikke at synge direkte. Sangen er sunget; næste Slægtled vil skønne det bedre end dette. Mig har de givet mer, end jeg forleden Aften havde Lyst til at røbe for en så stor Forsamling, hvor jeg talte igennem en Tylvt2 til fler. Men De vil se af mine Ord, som jeg sender Dem, når jeg får Bladet, at min Tumling3 var løftet imod Deres, netop idet De sagde "Skål, Broder!" Tak, store Broder Pontoppidan; det er en styrkende Dram, De har skænket mig. Og jeg trængte til den.

Deres hengivne
Valdemar Rørdam.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] en Tylvt: et dusin. tilbage
[3] Tumling: et bæger, der faldt om, når man satte det fra sig, og derfor straks måtte tømmes. (ODS). tilbage