Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Madvigs Allé 10. 10. juni 1924

til The paa Fredag

Madvigs Allé 10III d. 10 Juni 1924.

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg har i den sidste Tid tænkt meget paa Dem og med lidt ond Samvittighed. Jeg hørte allerede for et Par Aar siden, at De var meget syg af Ansigtssmerter og havde lidt meget, og tænkte paa at opsøge Dem, men det blev ved Tanken. I Paasken besøgte jeg Jeppe Aakjær, og vi talte da meget om Dem. Men det er først nu, da jeg i denne Vinter selv har lidt en Del, af Tandgigt, af tiltagende Døvhed, af personlige Fortrædeligheder, deriblandt, som De vel har set, en dundrende literær Fiasko1 – dér har jeg dog en Erfaring forud for Dem, at jeg føler mig lutret nok til at kunne gense 2 Dem og forstaa Dem. Jeg ved, at De i Mellemtiden i hvert Fald i en bestemt Anledning2 har været godt gal i Hovedet på mig, og der har De vel ikke haft saa megen Uret, men nu er jeg som sagt lutret uden dog endnu at være moden til Helgenglorien.

Jeg vilde altsaa gerne se Dem engang igen, hvis De er rask nok til at gaa ud. Kunde De tænke Dem at lade mig indbyde Dem til The paa Fredag (d. 13de) Kl.4¼, idet vi mødes udenfor Haveselskabets Have ved Frederiksberg Runddel og gaar ind i Haven og sætter os i eller foran den lille Restaurant derinde?

Hvis De ikke vil komme, saa svar ikke. Der er jo ingen Skade sket ved, at jeg skriver venligt til Dem.

Deres ærbødige
Frederik Poulsen.

 
[1] literær Fiasko: Fr. Poulsen deltog i Gyldendals romankonkurrence med romanen Et Midas-Døgn gik over Landet (1923), "en ganske let Underholdningsbog" som "i grov Karikatur skildrede den saakaldte Gullaschperiode under den første Verdenskrig" (Carl Dumreicher i Dansk biografisk Leksikon, 2. udgave). tilbage
[2] en bestemt Anledning: muligvis Frederik Poulsens indlæg "Forfatterunderstøttelser" i Nationaltidende Aften 27.12.1921. tilbage