Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
11. juni 1919

Oraklet i Delfi

d. 11 Juni 1919.

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg har lige udgivet en Bog: Oraklet i Delfi1, der vistnok bliver min baade første og sidste store Bog paa Dansk. Jeg vilde meget gerne sende Dem et Eksemplar, men har ikke flere og de er rædsomt dyre. Kunde De 2 ikke tænke Dem at skrive et Par Ord om Deres Indtryk af Bogen i Form af en lille Anmeldelse e.l., ikke nogen videnskabelig, men en æstetisk Vurdering, ligegyldigt i hvilket Blad eller Tidsskrift. Saa kunde jeg slaa to Fluer med et Smæk: skaffe Dem Bogen og faa Deres Mening af vide. I bejaende Fald, hvorhen skal Bogen sendes? I modsat Fald saa svar slet ikke.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Frederik Poulsen.

 
[1] Oraklet i Delfi, Historie. Religion. Kunst (1919). 342 sider. tilbage