Karen Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Horsens. 25. januar 1952

De breve, jeg forleden omtalte

Horsens d. 25-1-52.

Kære hr Carit Andersen.

Nu er det naturligvis ikke min mening at starte en slags perpetuum mobile af takkeskrivelser hen over bælterne, men jeg vil dog ikke undlade at sige Dem tak for den smukke bog1, De har sendt mig.

De omtaler i Deres brev en biografi, der er under udarbejdelse, og jeg vil da ikke lade 2 være med at sige Dem, at de breve2, jeg forleden omtalte, vil det sikkert netop med henblik på denne være af stor vigtighed, at De kender. Hvorledes dette så bedst kan arrangeres ved jeg ikke rigtigt, for jeg tror ikke, Mor kan tænke sig at sende dem med posten, men hvornår skal bogen være færdig til trykning? Kan ske jeg selv kommer over inden, så jeg evt. kunne tage dem med.

Med venlig hilsen
Deres
Karen Aage Jeppesen

 
[1] bog: PCA's Henrik Pontoppidan. Digteren og mennesket, 1952. tilbage
[2] de breve: der må være tale om de samme breve som Karen, nu Pontoppidan, i 1998 erklærede at have brændt. tilbage