Poul Carit Andersen til Karen Pontoppidan
23. januar 1952

mere Jeppesen end Pontoppidan

23. januar 1952

Vesterbrogade 20
København V. 23.1.

Fru landsretssagfører Karen Aage Jeppesen -
Knudsgade 42. Horsens

Kære fru Jeppesen -

Det var en meget stor glæde De atter beredte mig, og de to breve skal være mig kære minder. Når jeg i så mange år har beskæftiget mig med Henrik Pontoppidan, har det været mig ganske naturligt, for jeg har altid sat så stor pris på digteren og mennesket. Det var i sin tid politimester Krause som på anmodning af min daværende chef, forlagsboghandler Otto Levin, knyttede min forbindelse med Henrik Pontoppidan og som derved var skyld i, at bibliografien i 1934 blev så korrekt som tilfældet var. Nu er De skyld i at nye tiltalende træk kan føjes til den biografi som jeg arbejder på, og som forhåbentlig snart kan afsluttes. Min stilling til Niels Jeppesen kan jeg bedst belyse ved at fortælle Dem, at hans manuskript har været indleveret til mit forlag, men at vi naturligvis ikke ønskede at udsende dette skrift, der mere er Jeppesen end Henrik Pontoppidan. Det vil glæde mig meget, om jeg en dag må få lejlighed til at hilse på Dem - og indtil da sender jeg mine bedste hilsener og takker hjerteligst.

[hertil med skrivemaskine, nu håndskrift:]

Deres hengivne Poul Carit Andersen

'