Hans Peter Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 27. oktober 1884

Jeg har fundet og vundet en ung pige

27-10-84 [Mandag]

Kære søster Margrethe!
Jeg har igår fæstet mig en brud:
Louise Schmidt

Hans Peter.

Tal ikke derom i de første dage.


Kjøbenhavn 31 oktbr. 3die nov. 84 [Mandag 3.11.1884]

Kæreste Margrethe!

Som du ser af overskriften vilde jeg allerede forleden have skrevet til dig. Det blev nu ikke til noget den gang. Men da jeg gærne vil have dig sagt tak for dit lille brev til Louise og mig, gør jeg igjen iaften et forsøg. Egentlig skulde jeg arbejde, men det går endnu kun så småt dermed, tankerne vil ikke altid lade sig regere, de flyver ved mindste lejlighed til – ja, du véd hvorhen. Jeg har fundet og vundet en ung pige, der har givet sig hen til mig helt og holdent, en ung pige, på hvem livet hidtil har taget med megen alvor, som trænger så uendelig meget til kærlighed, for hvem meget er fremmed og nyt, og som spørger og trænger til så meget. Jeg kan ikke sige dig, hvor glad og stolt jeg er over hende, men jeg føler godt, hvor stort et ansvar og hvor stor en opgave, der er lagt på mig. Jeg søger og finder trøsten og styrken hos Gud og i min kærlighed til hende. Jeg længes så meget efter, at du skal lære hende at kende. Kom herind, hvis du kan; du havde jo påtænkt en Kjøbenhavnerrejse. Vi kommer ikke til jer for det første; vi er fattige. Jeg er også vis på, at du længes umådelig meget efter at lære min hjærtenskær at kende; du vil komme til at holde meget af hende. Ja, jeg kunde sagtens nævne dig alle hendes gode egenskaber, men det er hverken dig eller mig nok. Kom og se hende.

Din broder
Hans Peter

På søndag – mandag – tirsdag er vi i Hjørlunde, Helsingør og Helsingborg.

[på hovedet øverst på siden:] Tak Hanne og Margr. mange, mange gange for deres versificerede hilsen på de pæne kort. – Vidste Louise, at jeg skrev, vilde hun sende jer mange hilsener.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage