Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1876

Længselens Psalme

[18761]

Min kjære, 2 Gange kjære Margrete skal dog faae en Hilsen fra Fader med Din gode Frue, som har besøgt os og trøstet mig med al sin Tale om Dig, at hun holder meget af Dig, saa jeg derfor vil være glad i Savnet af Dig her hjemme. Nu ere vi begyndte paa det næstsidste Vers af Længselens Psalme; naar vi nu kun faae Dig selv glad og syngende hjem til os, naar det sidste Vers er ude. – Jeg har givet Fruen et Haandtryk med til Dig; jeg vedlægger et andet Udtryk af begge Hænder med alle 10 Fingre, 1 Krone for hver Finger. Gud velsigne og bevare Dig fremdeles!

Fader

 
[1] Margrete opholdt sig hos fru Dyrhauge i Fjellerup fra november 1875 til efteråret 1876 (efter planen til 31. okt.). Udtrykket "det næstsidste Vers" kunne tyde på at brevet er fra henimod slutningen af opholdet. tilbage