Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. marts 1870

et Leve for den gamle Ven

[MPs tilskrift øverst:] 1870? [Lørdag 5.3.18701]

Et lille Liggendefæ2, et Slagtoffer til den 11te Marts, at slagtes ved en diner el. souper med et Leve for den gamle Ven, som gjerne vil leve med sine store Drenge og Piger og sine smaa Drenge og Piger.

Erik vil nok berede Offeret.

 
[1] jf. DPs fødselsdag fredag 11.3.1870. tilbage
[2] Liggendefæ: rigdom(me), bestaaende i løsøre ell. (navnlig) penge, ædle metaller olgn. (ODS). tilbage