Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 27. november 1869

Med Moder gaaer det smaat fremad

[MPs tilskrift øverst:] 1869 [Lørdag 27.11.1869]

Min kjære Morten!

Hermed Dine Maanedspenge for December. Vil Gud som vi, da haaber jeg at række Dig næste Maaneds af min Haand. Med Moder gaaer det smaat fremad; jeg ønsker jo saa meget at have hende rask før Julegjæster komme tilhuse og før Børnene her hjemme faae Ferie og ville have Juleglæde inden Døre. Erik faae vi jo ikke at see før Festtiden 2 er ovre; dog – saa holde vi desmere Eriksfest bag efter, naar han maa komme glad hjem.

Naar venter Du at skulle op med det Hebraiske1? og naar kunne vi vente at see Dig? Itide være det sagt, at dersom Veiret bliver stormende eller iiskoldt, saa beder jeg Dig følge Banen2 over Fyen fra Morgen til Aften, saa Du skal ikke risikere at blive kjørt forbi i Aarhuus og Moder med os andre 3 ikke have nødig at ængste os for, at Du sætter Din Helbred til – for ikke at tale om Livet, som jo endda nok kunde bevares mellem Isen og under Stormen.

Og saa Farvel og Hilsen til 3die Sal3. Imorgen glæde vi os til Budskab fra Eder

Din Fader

Løverdag d. 27 Nbr.

 
[1] det Hebraiske: MP bestod Hebraicum 14.6.1870. tilbage
[2] Banen: alternativet var at rejse med dampskib København-Randers (eller København-Århus). tilbage
[3] 3. Sal: Morten og Erik boede (vistnok først fra sept. 1869) i Rosenborggade 3, 1. sal, mens Djørups boede på 3. sal. tilbage