Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 25. september 1869

Kongestadsen efterladt Huulhed

[MPs tilskrift øverst:] 1869-70 [Lørdag 25.9.18691]

Kjære Drenge!

Det er for Ords og Aftales Skyld, at jeg efter Moders Opfordring skriver disse Linier til imorgen for at sige Eder, at Moder ikke synes om den Krydsning af vore Breve og at hun derfor til en Begyndelse paa en anden Brevfølge opsætter at skrive til efter Modtagelsen af Eders Søndagsbrev. Dette blive vi altsaa ved at vente og saa faae I Svar derpaa een af de første Dage i Ugen. Hvad mig angaaer, saa vil jeg blive staaende som exlex2 med Extrabrev fra min Haand om Løverdagen; men 2 det kommer ikke Regelen ved.

Idag er her stort Lærermøde3 i Ridehuset og der vil uden Tvivl blive Røre. Bjørnbak4 kommer nok med en Skare af Ulve. Alle her ere vel. Kongestadsen, saa huul og tom, har sagtens efterladt megen Huulhed og Tomhed hos de Tilbedende. Jeg havde stille Glæde af Ploug, Kierkegaard og Balslev her i Præstegaarden. Monrad kom ikke.

Lever vel, kjære Sønner! hilser gode Venner fra Fader, som
ikke skal glemme 1ste Oktobr.
 
[1] Udskrift: "Til / Student Pontoppidan / Rosenborg Gade No. 3 – 1. / Kjøbenhavn." Poststemplerne kun delvis læselige, da frimærkerne er fjernet: "Ra...rs / [måned:] 9 / [klokken:] 10F-2½E" og "...benhavn / ..6". – Erik og Morten boede sammen i Rosenborggade 3, 1. sal, men muligvis først fra september 1869. Eriks adresse iflg. vejviseren 1869 var Rosenborggade 7, stuen. Den fælles adresse Rosenborggade 3 bekræftes af folketællingen 1.2.1870 og af vejviseren 1870. tilbage
[2] exlex: lovløs; undtaget fra reglerne. tilbage
[3] Lærermøde: skolemødet 25.9.1869 samlede ca. 600 medlemmer. Bjørnbak angreb den grundtvigske undervisning: "den vil ikke føre til Oplysningens Fremme, men til dens Undergang", idet han henviste til G.P. Brammer, der havde været hans lærer på Snedsted seminarium. Modstanderne kaldte til gengæld Bjørnbaks højskole i Viby for "et Tugthus". Bjørnbak gik ind for korporlige straffe til skolebørn. (Referat i Randers Amts Avis, 28.9.1869). tilbage
[4] Bjørnbak: Lars Bjørnbak (1824-78), skolemand, højskoleforstander, redaktør af Aarhus Amtstidende. "Bjørnbakkerne" udgjorde en antimilitaristisk fraktion inden for Venstre. tilbage