Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 20. september 1868 (el. 27/9)

Regntøj og andre Fornødenheder

[MPs tilskrift øverst:] 1868 [Søndag 20.9.1868 (el. 27.9.)1]

Min kjære Morten.

Fra Høivelbaarne Hr. Holger2 som fra mig selv skal jeg takke for de Breve, som laae og ventede os ved Hjemkomsten fra St. Morten idag. Jeg sendte Dig igaar med en Leilighed (en Dampskibsreisende) en Bog og en Hilsen; idag vil jeg blot sende Dine Maanedspenge for Oktober Maaned; og da jeg godt forud af mig selv har forstaaet, at Du i Førstningen trængte og trænger til mange smaa Ting og Kræfter til at bryde Isen med: modtage Du 20rd for Oktober, at Du ikke skal savne nogen 2 Fornødenhed eller ønskelig Opmuntring. Moder spørger, om Du har faaet Dig en Regnskjærm og et Par Regnsko.

En Reol skal blive afsendt senest med Dampskib næste (første) Løverdag, da jo Marie tænker paa at følge med.

Skriv mig flittig til; jeg læser let Din tydelige Skrift og den er fra Eders Hænder mig altid et andet Evangelion3.

Hils Erik, at han snart faaer et længere Brev fra mig. Hans Sygdom var altsaa ikke dybtgaaende.

3 Hils Bedstef.4 og alle vore Venner!

Gudsfred og Farvel!

Din
Fader

Søndag.

 
[1] jf. månedspenge for oktober, der sendes forud. tilbage
[2] Holger: Måske en munter hentydning til Mortens syvårige lillebror (f. 10.6.1862)? tilbage
[3] Evangelion: skrevet med græske bogstaver. tilbage
[4] Bedstef[ader]: Morten Oxenbøll, der døde 20.10.1868 i Rosenborggade 7. Hans adresse var iflg. vejviseren 1868 Gothersgade 49, 2. sal. tilbage