Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
25. december 1916

gamle Venner svinder bort

[Udateret1 dobbeltkort med Vilh. Pedersens tegninger til "Kejserens nye Klæder"]

Kære Hr Pontoppidan.

Jeg sidder alene her 1ste Juledag og tænker paa en anden Eneboer. Deres sidste Bog2, der har grebet mig dybt, synes udgaaet af En, der raaber i Ørkenen, at alt er Forkrænkelighed som paa modstaaende Billede.

De gamle Venner svinder bort for mig jeg ser dem aldrig mere, men saadan en stille Helligdag klinger det som

"Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten …"3

Maa jeg sende Dem en Hilsen og ønske Dem det bedste, De selv ønsker for det nye Aar

Deres meget hengivne
Philipsen

 
[1] kan formentlig dateres til 25.12.1916, jf. "Favsingholm". tilbage
[2] Bog: der må være tale om "Favsingholm", den sidste del af De dødes Rige, der var udkommet 20.12.1916. tilbage
[3] Ihr naht …: fra Prologen til Goethes Faust, I. tilbage