Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kastelsvej 23. 5. marts 1916

hvor indelukket Deres Liv former sig

Gustav Philipsen. Kjøbenhavn Ø, 5 Marts 1916
Kastelsvej 23, 4. Tlf. 1747.

Kære Hr Pontoppidan

Jeg siger Dem mange Tak for Deres Brev1 til min Moders Fødselsdag2. Det har ligget nogle Dage ubesvaret, fordi jeg havde saa meget paa Hjerte at sige Dem, men det vil ikke lykkes at faa det sagt paa rette Maade. Kun dette, at det er mig saa pinagtigt, at jeg aldrig ser Dem og andre af de Mennesker, jeg holder mest af og i Stedet for lever i et ganske udvortes Omgangsforhold med utallige ret ligegyldige lige fra HM og nedefter. Det var mig en stor 2 Glæde forleden Aften at møde Deres Datter Else. Naar jeg saa ind i hendes Øjne, saa jeg ind i Deres Øjne og mindedes fordums bedre Dage. Men hun bedrøvede mig rigtignok ved at berette, hvormeget De og Deres Hustru gaar igennem, hvor indelukket Deres Liv former sig. Og jeg tør næsten ikke bede Dem bryde ud for en Dag engang og se hvorledes jeg lever i min Pebersvendehule?

Og saa er der Galschiøt, som er forsvunden, og saa dem, der er døde – nu sidst den henrivende Ellen Margrete Dessau3.

Altsaa kun et Haandtryk til Minde om Fortids Dage og endnu engang Tak

fra Deres hengivne
Gustav Philipsen

 
[1] Brev: ikke bevaret. tilbage
[2] Moders fødselsdag: Bella Nathanson var iflg. DBL3 f. 24.3.1816, men hendes fødselsdage blev fejret 5.3., således også i 1906 hvor Pontoppidan skrev et digt til festmiddagen. Hun var død i 1912, men den ugifte søn vedblev altså at lade dagen fejre. tilbage
[3] Ellen Margrete Dessau: født Salomonsen (1881-1916), datter af professor, dr.med. Carl Julius Salomonsen, gift med direktør Martin Dessau, B&W. (bror til Benny Dessau). tilbage