Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 28. december 1894

Stormløb efter Den gamle Adam

28 December 4

Kære Hr. Pontoppidan!

Vort Mellemværende for 1894 stiller sig saaledes

Mig tilgode fra 1893 Kr. 2670.00
Tidligere betalt Dem i 1894 3200.00
Indbetalt i Følge vedlagte Kvittering paa
Landmandsb. Sparekasse No. 20033
500.00
Hermed kontant 300.00
6670.00 Ø.
Honorar for "Nattevagt" 11 1/2 Ark à Kr. 125.00Kr. 1468.75 Ø.
Honorar for "Den gamle Adam" 11 Ark à – Kr. 1375Kr. 2843.75
Mig tilgodeKr. 3826.25 Ø.

De hertil hørende tre Kvitteringsblanketter følger til Udfyldning; de foreløbige Kvitteringer til Tilintetgørelse.

Vi har ikke trykt for mange Expl. af "Den gamle Adam"; i de sidste Dage før Jul var der Stormløb efter den; vi har nu kun et Par hundrede Expl. liggende; hvis den var kommet 14 Dage tidligere, vilde det have været absolut nødvendigt at trykke 2det Oplag. Nu skal vi se, hvordan den holder sig i 1895. Deres andre Bøger har staaet lidt i Skygge ved denne Jul; dog synes det som om der er solgt en Del Expl. af "Nattevagt".

De er saa elskværdig at forny Deres Ønske om at se os ude hos Dem i Fredensborg. Passer det Dem at tage imod os Nytaarsdags Formiddag? Hvis ikke maa jeg nøjes med skriftlig at ønske Dem og Deres Hustru et glædeligt Nytaar fra hele vort Hus og fra

Deres ærbødigst hengivne
P.G. Philipsen