Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 24. november 1894

ikke druknes end ikke i Madeira

24 Novbr. 4

Kære Hr Pontoppidan!

Jeg er næsten lige saa uvidende om engelske Forlæggerforhold som De. Derfor kun følgende

Efter hvad jeg véd, er Dent & Co.1 ansete Forlæggere; foruden nogle smukke Børnebøger har jeg set nogle aldeles henrivende Shakespeareudgaver fra dem, og nogle unge Englændere, jeg var sammen med i Sommer roste dem endel om jeg ikke husker fejl. Til de allerstørste Firmaer hører de dog ikke.

Den fonderede Betalingsmaade er almindelig i England, og er jo egentlig korrekt, hvis man vil 2 stole paa Forlæggerens Respektabilitet – og det vilde De jo vel alligevel være nødt til i andre Henseender.

Damerne er mig ganske ubekendte.

Jeg vedlægger et Prøvetryk af Heilmanns Omslagstegning2; er den ikke ganske dekorativ?

Gerne vilde jeg – vi –√ besøge Dem imorgen i Fredensborg; men jeg har desværre nogle Borgerrepræsentantsager, jeg gerne vilde have afgjort imorgen.

"Den gamle Adam" skal ikke druknes end ikke i Madeira; den skal leve og leve længe og komme i flere Oplag; det er en udmærket Bog.

Deres hengivne
P.G. Philipsen

 
[1] Dent & Co.: grundlagt 1888 af J.M. Dent. Mellem 1889 og 1894 udgav firmaet en række engelske klassikere på håndgjort papir i små oplag. Først med "The Temple Shakespeare series" i 1894 fik forlaget en salgssucces. tilbage
[2] Heilmann: Gerhard Heilmann (1859-1946). tilbage