Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 26. januar 1891

gør det grumme nødigt

26 Januar 91

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg gør det, men jeg gør det grumme nødigt. Dog kunde jeg umuligt forsvare, at hele den danske Literatur blev missliebig i det hellige tyske Rige, mens den norske do breder sig i Naadens Solskin lige til dens sidste grønne Spirer.

Jeg sender Dem derfor de ønskede 250 Kr – og 60 Øre som efter vedlagte Nota fra Deres gode Venner evalueres med de vedlagte 280 Reichmark og venter da at faa Beløbet betalt fra Deres Svenskere.

Men langt mere utaalmodig end efter dette gør De mig efter "Muld". Der trænges virkelig til et ordentligt Slag i dansk Literatur: gid da 1891 maa blive det mærkværdige Aar og helst 2 saa tidlig som muligt paa Aaret.

Vil De for en Ordens Skyld sende mig en Kvittering for Pengene!

Deres hengivne
P.G. Philipsen