Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 19. juni 1886

har givet mine Tanker og Følelser Form

Lørdag *Juni 1886 [19.6.18861]

Kjære Margrete!

Da jeg kan indsee, der vil gaae flere Dage før Lisbeth faaer sendt sin Beretning, vil jeg sende en lille Søndagshilsen og vedlægge Mortens Sang, der har givet mine Tanker og Følelser Form for mig selv i disse Dage og gjort meget til, at jeg har kunnet føle mig nærværende der, hvor jeg helst vilde være. Dagene har for mig gaaet festligt og godt, men nu længes jeg efter Inger i Aften. De Hjørlunders Nærværelse, Blomster, Breve, Telegrammer og Champagne (fra Erik) gjorde Gaarsdagen meget rar for mig. Dine smaa søde Blomster staaer og nikker saa kjønt til mig, mens jeg skriver dette.

Og vil Du saa hilse kjærligt fra mig; forhaabentlig sees vi saa omtrent den 15de; men derom er der jo Tid at tale. Vil Du gjøre Professor Zeuthen opmærksom paa, at der bliver aabnet en Børnehave i Livjægergade af en meget vakker Dame, Frøken Mathiesen. Hun har været Lærerinde for Børnene 2 paa Samsø, og de satte stor Priis paa hende; jeg synes ogsaa hun har fortrinlige Evner til at have med smaa Børn at gjøre.

Farvel og atter Hilsen

Moder

 
[1] dagen efter Eriks bryllup. tilbage