Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 11. februar 1928

hendes ufortjente Venlighed

Fredensborg, 11te Februar 1928

Kære Henrik Pontoppidan!

Vil De give medfølgende Blomster en beskeden Plads paa Deres kære Hustrus Kiste.

Altid vil jeg i Taknemmelighed bevare Mindet om hendes fine og trofaste Sind og om den ufortjente Venlighed, hvormed hun ofte har glædet mig.

Det er tunge og vemodsfulde Dage for Dem og Deres Børn. Oprigtigt føler jeg med Dem i Deres Sorg og sender Dem en kærlig Vennehilsen fra

Deres hengivne
Elisa og Vilh. Østergaard.