Vilhelm Østergaard til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Sørup pr. Fredensborg. 28. december 1915

populær-folkelig Torben og Jytte

Søruphuset pr. Fredensborg
den 28/12 15

Kære Hr. Direktør Hegel!

Tak for venligt Brev og Meddelelse og for Deres gode Juleønsker.

Jeg vil ikke nægte, at jeg nærer store Betænkeligheder ved Optagelsen af "Torben og Jytte" i "Gyldendals Bibliothek". Bogen er jo et Brudstykke af den store Fortælling-Kreds, og da Forlaget jo næppe tør love, at de andre Fortællinger vil følge senere hen, kan det ikke undgaas, at det vil vække Utilfredshed, at Serierne kun bringer det enkelte Brudstykke.

Men kunde der ikke tænkes en anden populær-folkelig Udgivelsesmaade for "Torben og Jytte", saaledes at den blev til Støtte for hele Fortælling-Kredsen? Jeg kommer til Byen paa Fredag og 2 vilde da gærne tale nærmere med Dem derom. Jeg kan ogsaa godt komme allerede Torsdag Efterm., hvis det passer Dem bedre.

Tak for venligt Brev og de bedste Ønsker og Hilsener fra

Deres hengivne
Vilhelm Østergaard