Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Kongevej 41. 26. januar 1915

endelig en Gang at se Dem

p.t. København, Gl. Kongevej 41
den 26/1 15.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev, som jeg blev glad ved at modtage, ikke mindst fordi jeg fik Indtrykket af, at det staar noget bedre til med Deres kære Frues Befindende, selv om Hospitalsopholdet endnu maa vare en Tid.

Jeg haaber da ogsaa paa, at vort længe opsatte Møde endelig kommer i Stand, om det end ikke bliver, mens jeg opholder mig herinde i den væmmelige, store, larmende By. Jeg længes allerede efter at komme herfra og styrer mod, hvad jeg nu kalder mine hjemlige Egne: Fredensborg-Sørup.

Det skal være godt endelig en Gang at se 2 Dem igen og faa en rigtig Passiar. Og jeg vil saa gærne, at De skal være min Kritiker. Jeg tror ikke, at Deres Kritik er ensidig – saaledes som De sikkert med Urette beskylder den for at være. I alt Fald vil Deres Ord selvfølgelig have Vægt og Interesse for mig, og jeg foretrækker kompetent Kritik, selv den skrappeste, fremfor overfladisk Ros og "Anerkendelse" fra ikke-kompetent Side.

Jeg længes efter en Samtale med Dem om mangehaande Spørgsmaal. Der er dog et og andet, som ligger En paa Hjertet i disse Tider, og jeg synes – især i den store By – at det er en mærkelig "Ligegladhed", man møder fra alle Hold. Undertiden kan den virke helt tyngende.

Jeg passer vist ikke mere herinde. Ifjor boede jeg i Fredensborg og Sørup fra Begyndelsen af Februar, hele Aaret ud, og var lykkelig derved. Dersom mine Familie- 3 og andre Forhold tillader det, vil jeg slet ikke mere have Bolig i København; jeg kan intet bestille her. Dagene smuldre hen, og jeg bliver mismodig. Det er jeg aldrig blevet, selv om jeg ved Efteraarstid boede muttersene i Søruphuset.

Forhaabentlig er jeg i Løbet af Marts atter i Fredensborg. Jeg tænker da, at Budstikken kan gaa mellem os med bedre Resultat end sidst. Og først og fremmest ønsker jeg, at Deres Frue til den Tid maa nyde fuldkommen genvundet Helbred.

Jeg siger derfor et stærkt: paa godt og glædeligt Gensyn! Tak for trofast Venskab og mange gode og hjertelige Hilsener til Dem og Deres kære Frue fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.