Edvard Nielsen-Stevns til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hørsholmsgade 22. 9. juli 1918

respekterer Deres Standpunkt

København 9/7 18
Hørsholmsgade 22I

Hr.
Forfatteren Henrik Pontoppidan!

Med Tak modtaget alt fra Dem i Dag.

Det bedrøvede mig meget, at De ikke kunde gøre noget for mig.

Men jeg respekterer fuldt ud Deres Standpunkt.

Og er jeg ikke Digter, saa er jeg ikke Digter!

Og saa fortjæner jeg jo heller ingen Støtte!

2 Imidlertid – jeg giver endnu ikke op!!

Har netop nu faaet mit sidste Arbejde fra Bogbinderen, og sender det straks til Dem.

Det er det første dramatiske Arbejde, hvor jeg giver mig selv.

Kan De ikke i dette finde Evner?

Jeg ved fuldt ud at Stykket har Mangler – maaske mange – men jeg mener "fast selv", 3 at der er Evner i dette.

Hvad mener nu De Pontoppidan?

Jeg er meget spændt paa at høre fra Dem.

Kan og vil De anbefale dette til Gyldendal?

Læs det snart og skriv til mig!

Jeg beder Dem derom.

Venligst Hilsen fra min Kone og mig.

Deres hengivne
Edv. Nielsen-Stevns