Edvard Nielsen-Stevns til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hørsholmsgade 22. 2. juli 1918

om De vilde hjælpe os!

København 2/7 1918
Hørsholmsgade 22I1

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Min og min Hustrus bedste Tak for Deres store Elskværdighed.

Jeg sender Dem saa mine to Skuespil.

Og vil jeg bede Dem se lidt paa vedlagte Noveller – eller Skitzer, hvad man nu vil kalde det. 2 Min Hustru har forsøgt sig med den lille utrykte Skitze og hjulpet mig med Skuespillene.

Efterspillet i "Solnedgang"2 og 1ste Billede i "Gengældelsens Lov"3 er fra hendes – Aand. Jeg tror det er til Gavn for mig. Efterspillet synes jeg især er frisk og følsomt. Det er Kvindens Trang til Forsoning – og Harmoni!

Hun har været og er mig en god Hustru i mere end én Retning. Min Natur var vanskelig (hvilket De vil forstaa af Skitzen "Grebet fejl") 3 og en lidt forkert Opdragelse har gjort det nødvendigt at fortsætte "Opdragelsen" i Ægteskabet. Det er en Guds Velsignelse for en Mand at træffe Kvinden og netop Kvinden! Faa er saa lykkelige! De er – saa vidt jeg kunde se – blandt disse faa!

Vi venter nu i Spænding paa at høre fra Dem.

Meget afhænger af, om De synes om Skuespillene. Vi vilde blive mere end lykkelige om De vilde hjælpe os! 4 Min Hustru elsker Landet og Naturen og jeg vilde saa inderlig gerne tage med hende bort fra Byen et Par Maaneders Tid og i Fred og Ro skrive løs af Hjertens Lyst. Og jeg selv er jo en "Naturens Søn".

Mit sidste utrykte Skuespil "Tilbage til Naturen" som jeg nu skal have maskinskrevet handler om Problemet Kultur – Natur. Det har jeg haft meget Arbejde med. Jeg gaar nu i Gang med at omskrive et gammelt Arbejde, som afdøde Emanuel Larsen var meget glad for. Et Skuespil om Kunsten kontra Livet! Med særlig Agtelse og venlige Hilsner

Deres hengivne Edv. Nielsen-Stevns.

[i venstre margin side 1:] De vil nok sende mig alt tilbage. Ærb.

[på hovedet nederst side 3:] De undskylder at "Solnedgang" er noget slidt. Det har været saa meget omkring!

 
[1] på denne adresse, opgang F (nr. 22 opgang A-K ejedes af murermester Schioldanns stiftelse) boede Edv. Nielsen-Stevns fra 1918 til sin død i 1949 og hans enke Sara til hendes død i 1965. tilbage
[2] Solnedgang: Skuespil i 4 Akter og et Efterspil af E. Nielsen-Stevns. Premiere 20.9.1918 på Odense Teater. tilbage
[3] Gengældelsens Lov: et drama i 9 billeder udkom i 1918 (KBs REX). tilbage