Johannes Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Det kongelige Teater, København. 30. december 1917

Besvær med at realisere Deres Tanke

Det Kongelige Theater
Direktøren.
Kjøbenhavn, den 30/12 1917

Kære
Hr. Henrik Pontoppidan!

Et Svar fra Ministeriet, som jeg ikke har Lov at omtale før det foreligger, udebliver fra Dag til Dag. Jeg har ventet, fordi mit Svar paa Deres Brev1 kan paavirkes af det førstnævnte. – Disse Linjer for at forklare min Taushed og for at takke for Deres Brev og Forslag. Jeg tror – i al Almindelighed sagt – at selv min gode Vilje vil faa Besvær med at realisere Deres Tanke; men naar Ministeriet faar Mæle, skal jeg tænke igen og tale videre.

Glædeligt Nytaar!

Deres hengivne
Johannes Nielsen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage