Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 30. december 1931

begynder at færdes ude

Hillerød, d. 30. XII. 31

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres gode Julehilsen. Jeg er nu paa Benene og haaber, det maa holde. Men en stor Skuffelse var det for min Kone og mig, at vi ikke kom til at hilse paa Dem i Julen. Nu begynder jeg imidlertid at færdes ude, og en skønne Januardag med høj Luft og Sol ringer vi Dem op. Vi ønsker Dem alt godt i det nye Aar og siger Dem en varmtfølt Tak for det gamle. Paa Hjemmets Vegne

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø