Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 28. januar 1929

vil gerne trykke Deres Haand

Ved Sønderport 1. V
28-1-1929

Kære Henrik Pontoppidan!

Deres Brev glædede og varmede mig meget, og jeg siger Dem hjærtelig Tak for det. Da jeg ved Modtagelsen stod lige foran Rejsen hjemefter og hade meget at ordne, blev det ikke til noget med at svare. Men nu er jeg saa herhjemme for nogle Dage og vilde meget gerne trykke Deres Haand, hvis De er rask og det ellers passer Dem. Jeg bor her hos min Datter og Svigersøn Sekretær Knud Korst, Telefon Amager 4686, og hvis De har Telefon, var det maaske det enkleste om De vilde ringe mig op mellem 9 og 10 Morgen.

Jeg haaber De klarer Dem fri af denne Influenzatid og hilser Dem hjærteligt. Paa Gensyn!

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø