Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allensbach, Tyskland. 31. december 1927

Styrke i Prøvelsen

Allensbach am Bodensee, Deutschland
31. XII. 27

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg er endnu bestandig ikke kommet over det at være ked af, at Forholdene ikke tillod mig at [rejse] over Kolding og hilse paa Dem, da jeg var hjemme. Jeg hade saa gærne talt med Dem, saa gærne styrket mig lidt i Deres karske Vrede. Ellers var Luften derhjemme ikke styrkende, uhyggeligt saa Feminismen breder sig i Danmark. Henri Nathansen har set rigtig; han har blot Uret i at angribe Kvinderne i Anl. af den danske Feminisme, der jo er det negative Udslag af Manglen paa Mandfolk i Landet. – Jeg er glad ved igen at være hernede ved mit Arbejde – med det mægtige, i Grunden 2 saa sunde tyske Folk som Baggrund. Vi er alle sunde!

Jeg tør næsten ikke spørge, hvorledes det staar til hos Dem. Men jeg ønsker alt godt for Deres Hustru og Dem selv, Styrke i Prøvelsen og en menneskelig Udvej af den.

Vi har bestemt os til at tage hjem et Par Maaneder til Sommer. Saa glæder jeg mig til at se Dem og være i al Fald nogle Timer sammen med Dem. Jeg ved, at De trænger meget til Ro og Ensomhed, men haaber dog paa et – i al Fald kortere Møde.

De bedste Ønsker for Dem og Deres Hustru til Aaret der kommer – og de hjærteligste Hilsener

Deres altid hengivne
Martin Andersen Nexø

Vedlagt Billede.