Martin Andersen Nexø til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Baden-Baden. 24. marts 1923

De og Deres Mand kan bo godt

Hotel Grüner Baum, Marktplatz, Baden-Baden
24-3-23

Kære Fru Pontoppidan!

Jeg har nu været her i tre Dage, og har – saa godt min Tilstand tillod det – været omkring og hørt om Priser og øvrige Forhold. Mit Resultat er dette: De og Deres Mand kan bo i godt Pensionat-Hotel her – to mindre Enkeltværelser eller et større Dobbeltværelse, Solsiden – for 15,000 Mrk. om Dagen for hver. Dertil kommer saa Drikkepenge, Lys, Fremmedskat, saa De maa regne 20,000 Mrk. (5 Kr.) pr. Dag for Kost og Logi. Jeg selv bor for det halve. Da jeg ikke kan udstaa Hoteller og Pensionater, er jeg flyttet ind paa et godt gammeldags Værtshus, med gode gammeldags Værtsfolk og to solide Schwaberpiger til at besørge Værelserne og Borddækningen. Her er ingen moderne Bekvemmeligheder og heller intet Prelleri; Maden er enkel men god og tilstrækkelig, Værelserne smaa og gammeldags; kort sagt det er efter min Smag. Men anbefale det i al Almindelighed ved jeg ikke om jeg tør.

Undskyld min Kortfattethed, men jeg har det ikke godt. En omhyggelig Undersøgelse her gav til Resultat, at jeg er temmelig langt ude. Nu haaber jeg saa paa Miraklet fra Termalbade og Fangobade.

Med de venskabeligste Hilsener til Deres Mand og Dem selv

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

på højkant i venstre margin: Hvis De sender mig et Par Ord til Orientering, skal jeg sørge for Plads til Dem. Nu til Paaske sætter Sæsonen ind; der maa derfor helst bestilles Plads i Forvejen.